تاریخ :  90/04/05
نویسنده :  ZAHERI

شیر دروازه ای مدل شده در ماژول های Part Design و Assembly Design نرم افزار طراحی مهندسی CATIAاین شیر دروازه ای (Gate Valve) در ماژول Part Design مدل شده و در ماژول Assembly Design مونتاژ گردیده است .برای دریافت فایل CATIA شیر دروازه ای روی لینک زیر کلیک کنید .

CLICK HERE:: موضوعات مرتبط: مقاله، نرم افزار